Contact

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de organisatie van de Verwijsindex Parkstad Limburg

Postbus 1, 6400 AA Heerlen

Telefoon 045-5605040 / 5605894

Mail vip@heerlen.nl

Website www.verwijsindex-parkstad.nl