Verwijsindex

De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in de verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf welke criteria hiervoor gelden.

De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.

Omdat de verwijsindex binnen deze wet valt is elke gemeente verplicht hieraan gevolg te geven. De acht Parkstadgemeenten doen dit gezamenlijk middels de verwijsindex Parkstad. Het technische beheer ligt bij de organisatie MULTIsignaal. MULTIsignaal verzorgt voor gemeenten in Nederland de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke verwijsindex.

Daarnaast hebben we binnen Parkstad een contactpersoon aangesteld die de brug vormt tussen het technisch beheer en de betrokken organisaties. Deze contactpersoon zorgt o.a. voor het aansluiten van instellingen, het afhandelen van vragen en klachten van instellingen en burgers en de nieuwsbrieven.