Samenwerken, ook voor u!

Samenwerken met de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP)

Soms heeft u bepaalde zorgen over uw opgroeiend kind. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP).

De VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp goed op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind.

Hoe werkt de Verwijsindex Parkstad Limburg?

Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan signaleren in de Verwijsindex Parkstad Limburg. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de VIP opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld.

Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de verwijsindex door verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De VIP zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.

Bekijk op www.verwijsindex.tv/ouders een instructiefilm over de eenvoudige werkwijze van de verwijsindex.

Download de folder

Download folder "Vroeg samenwerken in Zuid-Limburg!".