Welkom

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp van dit kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders. Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren met problemen beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.