Toestemming en inzage

Signalering in de VIP gebeurt bij voorkeur met mondelinge kennisgeving aan de jongere en/of aan de ouders. In uitzonderlijke gevallen kunt u als hulpverlener, in het belang van de jongere, ook zonder kennisgeving een signaal afgeven. Dit is echter afhankelijk van de afspraak hierover binnen uw organisatie. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan organisaties die ook een signaal over het kind of de jongere hebben afgegeven.

De ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen. Zij kunnen bij de gemeente verzoeken om een correctie van de persoonsgegevens of zij kunnen een bezwaar aantekenen tegen opname van de gegevens in de verwijsindex. Op de Verwijsindex Parkstad Limburg is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

 

Inzage

Download het formulier "Verzoek om inzage van persoonsgegevens".

Download het formulier "Verzoek om correctie of verwijdering van persoonsgegevens".